Gjeldsordning

Gjeldsordning kan gi kontroll over økonomien

En gjeldsordning er en avtale om å betale mest mulig ned på gjelden i en begrenset periode, som hovedregel fem år, mot å få slettet restgjelden.

Ordningen omfatter alle typer gjeld, også til det offentlige

Gjeldsordning kan bare oppnås en gang i livet. Det er ikke noe minimumskrav til inntekt eller gjeld.

 • Du må etter beste evne ha forsøkt å løse problemene på egen hånd eller søkt hjelp hos en rådgiver
 • Du må være varig ute av stand til å betjene gjelden
 • Ikke ha oppnådd gjeldsordning tidligere
 • Det må ikke virke støtende på andre skyldnere eller samfunnet.


Slik kommer du i gang meg gjeldsordning

 • Prøve å få til en frivillig ordning med kreditorene.
 • Hvis det ikke går, må namsmannen få en oversikt over din gjeldsforpliktelser. Fra da tar det ca 3-5 måneder til avgjørelse om åpning av gjeldsforhandling og du har ingen beskyttelse mot kreditorene
 • Ved åpning av gjeldforhandling beskyttes du mot kreditorer og får betalingsutsettelse i 4 måneder
 • Husk å følge namsmannens anmodninger.
 • Hvis det ikke blir en frivillig gjeldsordning, kan du be tingretten fastlå en tvungen gjeldsordning. Tvungen gjeldsordning er i praksis ikke forskjellig fra frivillig gjeldsordning, men kan ankes i rettssystemet.

Hva skjer under gjeldsordning?

 • Du må akseptere en nøktern levestandard og en nøktern bolig kan beholdes.
 • Gjeld som ikke er pantesikret i en eiendel som beholdes vil normalt bli slettet etter at gjeldsordningsperioden er over.
 • Du må overholde forutsetningene i gjeldsordningen og melde fra om endret økonomisk situasjon.
 • Etter utløp av gjeldsordningsperioden, inntrer en toårsperiode hvor kreditorene kan ha rett til en tilleggsbetaling hvis du mottar en gevinst, arv eller liknende av betydelig omfang.


Trenger du hjelp til å oppfylle kriteriet om å løse problemet etter beste evne, kan vi bistå deg. Hjelp fra en rådgiver oppfyller nemlig et av hovedvilkårene for å få en gjeldsordning.