Få til en nedbetalingsordning

 • Få oversikt over alle dine inntekter, utgifter, formue og gjeld.
 • Sett opp et månedsbudsjett
 • Hvis månedsbudsjettet viser at du ikke kan dekke avdrag og renter, har du et gjeldsproblem.
 • Kontakte alle kreditorene og få til en nedbetalingsordning
 • Ditt mål er å få en lengre nedbetalingstid på gjelden.
 • Gjelden blir ikke mindre, men månedsbudsjettet vil strekke til.


En nedbetalingsordning gir flere fordeler

 • Du får en romsligere økonomisk hverdag når månedlige utbetalinger til avdrag og renter blir lavere.
 • Du får større fokus på inntekter og utgifter.
 • Du kan oppnå betalingsutsettelse eller rentefritak (f.eks hos Lånekassen)Bruk profesjonell hjelp til å få istand en nedbetalingsordning

 • Vi tilbyr hjelp til å få oversikt over inntekter, utgifter og gjeld.
 • Vi går igjennom alle papirer.
 • Vi forhandler med alle kreditorene om nedbetalingsordningen
 • Nedbetalingsordningen vil først bli godkjent av deg slik at du føler deg komfortabel.


Hvis du kontakter oss, kan vi hjelpe til med å lette presset på deg.

Gjeldsproblemer

Inkassokrav, betalingsanmerkninger, lønnstrekk? Har du sikkerhet i fast eiendom, kan vi hjelpe deg med en totalløsning hvor du sparer mange tusen kroner pr måned!

Les mer

Tvangssalg

Er du iferd med å miste boligen? Vi oppretter dialog med kreditorer og namsmann for å redusere risikoen for at din bolig blir tvangssolgt.

Les mer >>

Gratis hjelp

Fyll ut statusskjemaet og vi gir deg en gratis tilbakemelding innen en dag om vi kan hjelpe deg videre. Det er ingen forpliktelser og du velger selv om du vil ha videre hjelp.

Les mer >>