Ingen ventetid

  • Det offentlige tilbudet har ofte lange ventetid
  • Da vokser gjelden: du risikerer flere betalingsanmerkninger og inkassokrav
  • Hos dingjeld.no er det ingen ventetid!
  • Fyll ut og send inn statusskjemaet og vi kontakter deg innen to dager.


Klienter fra hele landet

  • Våre klienter kommer fra hele landet
  • Vi tilbyr landsomfattende gjeldsrådgivning via nettet, telefon og personlige møter.


Sterke kompetanseområder

  • Bistand av medarbeider som er siviløkonom (mastergrad innen økonomi) og faglig utdannelse innen gjeldsrådgivning.
  • Kompetanse innen forhandling med kreditorer, utforming av nedbetalingsavtaler, refinansiering av gammel gjeld, bistand ved gjeldsordning (frivillig utenrettslig og rettslig) og tvangssalg


Kvalifiserte rådgivere

  • Vi har erfaring med tunge og lettere saker
  • Ingen sak er for stor, ingen sak er for liten

Gjeldsproblemer

Inkassokrav, betalingsanmerkninger, lønnstrekk? Har du sikkerhet i fast eiendom, kan vi hjelpe deg med en totalløsning hvor du sparer mange tusen kroner pr måned!

Les mer

Tvangssalg

Er du iferd med å miste boligen? Vi oppretter dialog med kreditorer og namsmann for å redusere risikoen for at din bolig blir tvangssolgt.

Les mer >>

Gratis hjelp

Fyll ut statusskjemaet og vi gir deg en gratis tilbakemelding innen en dag om vi kan hjelpe deg videre. Det er ingen forpliktelser og du velger selv om du vil ha videre hjelp.

Les mer >>