Vi hjelper deg med gjeldsordning

Er du i en slik situasjon at du har behov for gjeldsordning? Dingjeld.no er en profesjonell aktør som kan hjelpe deg med å få orden på økonomien, for eksempel gjennom frivillig gjeldsordning.

Gjeldsordning er en avtale om å betale ned mest mulig gjeld over en lengre periode, som oftest over fem år. Når gjeldsordningsperioden er over slettes resterende gjeld.

I utgangspunktet omfatter ordningen alle, men for å kunne komme inn i gjeldsordning er det er et krav at man er ute av stand til å betjene sin gjeld på normalt vis. Gjeldsordning gjelder for alle typer gjeld, også skattegjeld og gjeld til det offentlige. Det er ingen minimumskrav for inntekt eller gjeld, det vil si at ordningen også gjelder om du er arbeidsledig, trygdet eller næringsdrivende.

Krav for å komme inn under gjeldsordning

For å få innvilget frivillig gjeldsordning må du aktivt ha forsøkt å komme ut av problemene selv eller ved hjelp av en rådgiver. Det er viktig å huske at en gjeldsordning kun tilbys en gang i livet. Derfor er det lurt å kontakte en profesjonell aktør som oss. Vi har lang erfaring med å gjøre de rette valgene i forkant og underveis i prosessen.


Frivillig eller tvungen gjeldsordning

Hvis man ikke lykkes med å komme til enighet med kreditorene, kan man se på muligheten for å komme inn under en tvungen gjeldsordning som er lovfestet i gjeldsordningsloven. Det som i hovedsak skiller frivillig og tvungen gjeldsordning er at den tvungne gjeldsordningen kan ankes i rettsystemet.

Hvis du innvilges gjeldsordning, må du være forberedt på å akseptere en nøktern levestandard.

Dersom du har behov for gjeldsordning, er det bare å ta kontakt så gir vi deg en gratis tilbakemelding på om vi kan hjelpe deg med din sak.

Hos oss er det ingen ventetid og våre tjenester er landsdekkende.

Velkommen til Dingjeld.no