Vi hjelper deg med dine gjeldsproblemer

Har du gjeldsproblemer og sliter med å betale regningene? Det eneste som hjelper er å ta et oppgjør med dine gjeldsproblemer. For mange er det belastende og vanskelig å ta kontakt med de man skylder penger, og dette har vi full forståelse for. Det er enklere å løse - og komme ut av gjeldsproblemer med hjelp fra en god rådgiver, enn å måtte bekjempe gjeldsproblemer på egenhånd.

Gjeldsproblemer forsvinner ikke over natten

Mange synes det er vanskelig å forholde seg til et omfattende lovverk, og er heller ikke klar over hvilke rettigheter man har. Vår rådgiver er siviløkonom og har utdannelse innen gjeldsrådgivning. Vi har derfor gode forutsetninger for å hjelpe deg med dine gjeldsproblemer, da vi har vært borti de fleste typer gjeldsproblemer. Vår kompetanse er særlig sterk innen forhandlinger med kreditorer, nedbetalingsavtaler, refinansiering av gammel gjeld, gjeldsordning og tvangssalg.

Vår rolle som gjeldsmegler er å finne frem til en betalingsordning som gjør kreditorene fornøyde - samtidig som du skal ha igjen penger til livets opphold og får løst dine gjeldsproblemer.

Hvis du har gjeldsproblemer, er det bare å ta kontakt med oss, så gir vi deg en kostnadsfri vurdering av din sak.

Det spiller heller ingen rolle hvor du bor, vi tilbyr våre tjenester over hele Norge. Og hvis vi ikke kan hjelpe deg, tar vi heller ikke betalt.


Velkommen til Dingjeld.no