Fyll ut statusskjemaet og send inn! For refinansiering kreves det sikkerhet i fast eiendom (tomt, hus, leilighet eller hytte) og gjeld må ikke utgjøre mer enn 80% av sikkerheten.

Hovedsøker

Arbeidssituasjon

Samboer/ektefelle/realkausjonist

Inntekter

Egne inntekter pr måned

Ektefelle/samboers inntekter pr måned

Utgifter

Egne utgifter pr måned

Ektefelle/samboers utgifter pr måned

Eiendeler

Gjeld

Sikkerhet ved refinansiering

Diverse